วันที่ 5 พฤศจิกายน​ 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมเตรียมการ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)​ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกกระทรวง ลงพื้นที่บริเวณจังหวัด หรืออำเภอโดยรอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน ตลอดจนประมวลประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี โดยให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของรัฐมนตรี ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​จึงเชิญองค์กรหลักในส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการ​จังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ โดยมี นายยวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกร่างทอง​ราษฎร์​บูรณะ​อำเภอท่าม่วง จังหวัด​กาญจนบุรี​/ภาพ/ข่าว/ฐิติรัตน์