ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)