ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) (รายละเอียด)