ประกาศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) จึงขอแจ้งการเลื่อนสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ออกไปก่อน โดยติดตามประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งได้ที่ www.obecimso.net และจะแจ้งกำหนดการสอบอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์คลี่คลายลง