ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกรณีบ้านพักอาศัยผู้อำนวยการโรงเรียนประสบอัคคีภัย