การจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศประจำปี 2563 (รายละเอียด)

VDO โครงการประชุมสภานักเรียน ระดับประเทศประจำปี 2563 (รายละเอียด 1) (รายละเอียด 2)