รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ข้อมูล เว็บไซต์
    
ตำบลหนองขาว
 71010099  

โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

ข้อมูล  
 71010100  

โรงเรียนบ้านห้วยตลุง

ข้อมูล  
 71010098  

โรงเรียนบ้านรางจิก

 
ข้อมูล  
    
ตำบลท่าล้อ
 71010070  

โรงเรียนวัดท่าล้อ

ข้อมูล  
 71010071  

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

 
ข้อมูล  
    
ตำบลม่วงชุม
 71010086  

โรงเรียนวัดชุกพี้

ข้อมูล  
 71010085  

โรงเรียนวัดม่วงชุม

 
ข้อมูล  
    
ตำบลบ้านใหม่
 71010079  

โรงเรียนวัดลําสำรอง

ข้อมูล  
 71010078  

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

ข้อมูล  
 71010076  

โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น

ข้อมูล  
 71010075  

โรงเรียนบ้านหนองมงคล

ข้อมูล  
 71010077  

โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา)

 
ข้อมูล  
    
ตำบลเขาน้อย
 71010063  

โรงเรียนบ้านถ้ำ

ข้อมูล  
 71010066  

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน

ข้อมูล  
 71010064  

โรงเรียนบ้านดอนคราม

ข้อมูล  
 71010065  

โรงเรียนวัดหนองตะโก

 
ข้อมูล  
ตำบลรางสาลี่
 71010087  

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม

ข้อมูล  
 71010089  

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม

ข้อมูล  
 71010088  

โรงเรียนบ้านรางสาลี่

 
ข้อมูล  
    
ตำบลวังขนาย
 71010091  

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

ข้อมูล  
 71010090

โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา)

ข้อมูล  
 71010093

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง

 
ข้อมูล  
    
ตำบลวังศาลา
 71010094  

โรงเรียนวัดวังศาลา

ข้อมูล  
 71010097

โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม

ข้อมูล  
 71010096

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

ข้อมูล  
 71010095

โรงเรียนวัดหนองเสือ

 
ข้อมูล  
    
ตำบลพังตรุ
 71010082  

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ

ข้อมูล  
 71010081

โรงเรียนตลาดสํารอง

ข้อมูล  
 71010080

โรงเรียนบ้านรางสะเดา

ข้อมูล  
 71010084

โรงเรียนบ้านหนองเป็ด

ข้อมูล  
 71010083

โรงเรียนบ้านห้วยไร่

 
ข้อมูล  
ตำบลท่าตระคร้อ
 71010067  

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ

 
ข้อมูล  
ตำบลหนองตากยา
 71010103  

โรงเรียนดิศกุล

ข้อมูล  
 71010101  

โรงเรียนวัดหนองตะครอง

ข้อมูล  
 71010104  

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

ข้อมูล  
 71010105  

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

ข้อมูล  
 71010102

โรงเรียนบ้านโกรกตารอด

ข้อมูล  
 71010136

โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์

 
ข้อมูล  
    
ตำบลทุ่งทอง
 71010074  

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ

ข้อมูล  
 

โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช

 ข้อมูล  
 71010073

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

 
ข้อมูล  
    
ตำบลท่าม่วง
 71010068  

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง

ข้อมูล  
 71010069  

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง

 
ข้อมูล