รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ข้อมูล เว็บไซต์
ตำบลท่ากระดาน
 71030048

โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง

ข้อมูล  
 71030051

โรงเรียนบ้านเจ้าเณร

ข้อมูล  
 71030050

โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ

ข้อมูล  
 71030049

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน

ข้อมูล  
ตำบลด่านแม่แฉลบ
 71030046 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว ข้อมูล  
 71030047 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น ข้อมูล  
 71030045 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย ข้อมูล  
 71030044 โรงเรียนบ้านดงเสลา ข้อมูล  
ตำบลแม่กระบุง
 71030059 โรงเรียนบ้านน้ำมุด ข้อมูล  
 71030060 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว  ข้อมูล  
ตำบลนาสวน
 71030058

โรงเรียนบ้านนาสวน

ข้อมูล  
 71030054

โรงเรียนวัดถ้ำองจุ

ข้อมูล  
 71030056

โรงเรียนบ้านปากนาสวน

ข้อมูล  
 71030055  โรงเรียนบ้านองหลุ ข้อมูล  
 71030057  โรงเรียนบ้านองสิต ข้อมูล  
ตำบลเขาโจด
 71030041

โรงเรียนบ้านน้ำพุ

ข้อมูล  
 

ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก

 ข้อมูล  
 71030042

โรงเรียนบ้านสามหลัง

ข้อมูล  
ตำบลหนองเป็ด
 71030061 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ข้อมูล  
 71030062

โรงเรียนบ้านทุ่งนา

ข้อมูล