ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง , แบบเข็น และแบบล้อจักรยาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ราคากลางงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)