ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

             

             

          วันที่ 1 พฤศจิกายน​ 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching)​สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินงานโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี นั้น การนี้ เพื่อให้การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดและได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ผู้เข้ารับการประเมินเป็นรายบุคคล เพื่อให้คะแนนตามตัวชี้วัดและวิเคราะห์ ปัญหา ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขต่อไป ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

       

 

 

 

              วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ​เขต1 ประชุมครูผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์​บูรณะ​ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ​การ และคณะในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรูปแบบการบริหารจัดการ ในเดือน พฤศจิกายน​ 2562 ในการประชุม คณะรัฐมนตรี​ ที่จังหวัดกาญจนบุรี กรณีเรียนรวมของโรงเรียนบ้านห้วยนาคราช ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการ
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการซักซ้อมสร้างความเข้าใจกับชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 เชิญประชุมผู้ปกครอง และกรรมสถานศึกษาอภิปรายนำเสนอข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 เชิญ รอง ผอ.เขต และ ผอ.กลุม เข้าร่วมประชุมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอข้อมูลรายละเอียดต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ เพื่อเสนอพิจารณา เสนอแนะต่อ กศจ.กาญจนบุรี เห็นชอบเลิกสถานศึกษา แล้วนำเสนอต่อ สพฐ. สพฐ.นำเสนอต่อ กพฐ.
ขั้นตอนที่ 5 โรงเรียนรับทราบการเลิกสถานศึกษาพร้อมทั้งได้สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองในกรณีที่โรงเรียนบ้านห้วยนาคราชเลิกสถานศึกษา จนประสพผลสำเร็จในการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก​ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์​บูรณะ​ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

       วันที่ 27 กันยายน 2562นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565 ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1

 

 

        วันที่ 30 กันยายน 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กจ.1 ผอ.กลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมทางไกล video conference เรื่องเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ รับชม ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1

 

 

 

       วันที่ 27 กันยายน 2562 ท่านพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชนอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมด้วย ณ หอประชุมอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)