ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

  

  

    วันที่​ 6 กุมภาพันธ์​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​ 1​ พร้อมด้วย​ผู้​อ​ำ​นวย​การ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​ เขตตรวจราชการ​ที่ 3​ เข้าร่วมประชุมการดำเนิน​การจัดชื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณ​อินเทอร์เน็ต​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 ครั้ง​ที่​ 2/2563 โดย​มี​ ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้​อ​ำ​นวย​การ​ส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​สุพรรณบุรี​ เขต1 ประธาน​การประชุม​ และรายงานการประชุม การดำ​เนิน​การจัดชื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณ​อินเตอร์​เน็ต​ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 5 เดือน​(เดือนพฤษภา​คม​-เดือน​กันยายน​ 2563)ณ ห้องประชุม​ 1 สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1​ อำ​เภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี

 

 

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 มีนายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรภายในกลุ่มเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 4 สพป.กจ.1

         

         

           วันที่​ 2 กุมภาพันธ์​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​ 1 ตรวจ​เยี่ยม​และ ให้​ก​ำ​ลัง​ใจ​ นักเรียน​ในการทด​สอบ​ทางการ​ศึกษา​ระดับ​ชาติ​ขั้นพื้นฐาน ​O-NET​ ปีการศึกษา​ 2562 สนามสอบโรงเรียน​ในสังกัด​ สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​๑​ เพื่อ​ให้การ​ดำเนิน​การทดสอบ​เป็น​ไปตามมาตร​ฐาน​การทดสอบ​ทางการ​ศึกษา​ระดับ​ชาติ​ ให้​มี​ความ​โปร่งใส​ ยุติธรรม​ สร้าง​ความ​มั่นใจ​และ​การยอมรับ​ จาก​ผู้​เกี่ยวข้อง​ เพื่อ​นำข้อมูล​ที่​ได้​จาก​การ​ประเมิน​มาทำเป็นผล​งาน​วิชาการ​ ดั่งนั้นสถาบันทดสอบทางการ​ศึกษา​แห่งชาติ​(องค์กร​มหาชน)​จึงได้​ดำ​เนิน​การ​ทดสอบ​นักเรียน​ชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ 6 และ​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 3 ปีการศึกษา 2562 ชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ 6 สอบวัน​ที่ 1 กุมภาพันธ์​ 2563 จำนวน 29 สนามสอบชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 3 สอบวัน​ที่ 1-2 กุมภาพันธ์​ 2563 จำนวน 17 สนาม​สอบ​ และขอขอบคุณ​คณะ​กรรม​กา​รทุกคนที่ได้ทำหน้าที่เป็​นที่เรียบร้อ​ยดีทุกประการ​ ในนามสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต 1 ​จึงขอบคุณ​มา ณ​โอกาส​นี้

 

 

              วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านพัสดุในสถานศึกษา มีนางสาวถนอมศรี อำพร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.กจ.1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีคุณครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1

 

 

         วันที่ 7 มกราคม​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​ 1​ ตรวจเยี่ยมการทดสอบ(TCASter MOCK Exam)​O-NET​ ระดับ​ชั้นประถม​ศึก​ษาปีที่6 ปีการศึกษา​2562 โรงเรียน​วัดท่ามะขาม โรงเรียน​อนุบาลวัดไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ โรงเรียน​บ้าน​หัว​นา และโรงเรีย​นอนุบาล​กาญจนบุรี​ อำเภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)