ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

 

 

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ่อขุนด่าน " พ่อขุนด่านก้าวไกล เด็กไทยสร้างนวัตกรรม "โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ประดับวงศ์ ผอ.รร.บ้านท่าพุ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ่อขุนด่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มี ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 130 คน และนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 400 คน ณ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

 

 

   วันที่ 18 กุมภาพันธ์​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ พร้อมด้วย​ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ รอง​ผอ.สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1 นำข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ จัด​กิจกรรม​" ปิด​เมือง Big Cleaning Day" และ​จัด​ระเบียบ​สายสื่อสาร​ ระหว่างเวลา​ 10.00-12.00 น.ซึ่งสำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ รับผิดชอบ​ ถนนทางหลวง​ ทล.3429 ตั้งแต่​บริเวณวงเวียน​น้ำพุหน้าศาลา​กลาง​จังหวัด​ถึงบริเวณ​เชิงสะพาน​หน้าสำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)

 

 

    วันที่​ 7 กุมภาพันธ์​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ มอบหมาย​นางจันจิ​รา​ คุณ​ฑี ศึกษานิเทศ​ สพป.กาญจนบุรี​เขต​1​ ประชุมคณะกรรมการ​ดำเนินการสอบและคณะกรรมการ​ระดับศูนย์​สอบ การประเมิน​ความสามารถ​การอ่านของผู้เรียน​ ระดับชั้นประถม​ศึก​ษาปีที่1 ปีการศึกษา​ 2562 ณ ห้องประชุม​1​ สพ​ป.กาญจนบุรี​ เขต​1 ​อำเภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี

 

 

      วันที่​ 17 กุมภาพันธ์​ 2563 กราบนมัสการ พระเดชพระคุณ​ท่าน​พระ​เทพ​ปริยัติ​โสภณ​ เจ้าคณะ​จังหวัด​กาญจนบุรี​ เจ้าอาวาส​วัด​ไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ เมตตากรุณา​ทำพิธี​เปิดป้าย​"ศาลาพระเทพปริยัติ​โสภณ" และ​เบิกเนตร​พระพุทธ​รูป​ประจำโรงเรียน​อนุบาลวัด​ไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ โดยมี นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1 ร่วมงาน ต่อมา นา​ยวิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1 ให้เกียรติ​เป็น​ประธาน​เปิด​การจัด​งานนิทรรศการ​วันวิชาการ​ (OPEN​ HOUSE 2020:SAPAE :WCP Educattion ln​novation)​ซึ่ง​โรงเรียน​อนุบาล​วัดไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ได้จั​ดนิทรรศการ​เป็น​ประจำทุก​ปีเพื่อให้คณะ​ครู​ นักเรียน​ และ​สถาบันทางการศึกษา​ที่ใกล้เคียง​นำผลงาน​ทางวิชาการ​มาจัด​แสดงแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​ พร้อมทั้งเป็น​การ​ประชา​สัมพันธ์​โรงเรียน​ ให้​ชุมชน​ ผู้​ปกครอง​รับทราบ​ผล​การ​จัดกิจกรรม​การเรียน​การ​สอน​ตาม​หลัก​สูตร ตลาด​จน​เป็น​การประชา​สัมพันธ์​โรงเรียนให้นักเรียน​และผู้สนใจทั่วไปรับทราบความ​พร้อม​ด้านบุคลากร​ที่พึ่ง​ได้รับ​ ในการศึกษา​ต่อและ​เป็น​การสร้าง​คุณลักษณะ​อันพึง​ประสงค์​และค่านิยมของเยาวชน​ไทย​ให้​กับนักเรียน​ โดยมีการจัดกิจกรรม​ต่างๆ เป็น​ฐาน​การเรียน​รู้​ซึ่งเป็นการ​แสดงผลงานทางความคิดเชิง​สร้างสรรค์​ สิ่งประดิษฐ์​ ของ​นักเรียน​โรงเรียน​อนุบาล​วัดไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ และการแสดง​ผลงาน​ด้าน​วิชาการ​ทั้งของโรงเรีย​นและเครือข่ายวิชา​การ​เพื่อ​ให้นักเรียน​เข้าร่วม​กิจกรรม​ซึ่งมี 16 ฐาน​การเรียน​รู้​ 12 กลุ่ม​กิจกรรม
1.กิจกรรม​ชั้นปฐมวัย​Project​ Approach
2.กิจกรรม​ชั้นประถม​ศึก​ษ​า​ปี​ที่​ 1​-3
3.กิจกรรม​ชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ 4-6
4.กิจกรรม​ช​ั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1-3
5.กิจกรรม​การ​จัดการ​การ​ศึก​ษาพิเศษ
6.กิจกรรม​เศรษฐกิจ​พอเพียง
7.กิจกรรม​อาเซียน​ศึก​ษา
8.กิจกรรม​แนะแนว​การศึกษา​ต่อ
9.กิจกรรม​Mini English Program
10.กิจกรรม​ศูนย์​เด็กเล็ก​ก่อน​เกณฑ์​วัดใต้
11.กิจกรรม​โรงเรียน​พระปิยัติธรรม
12.กิจกรรม​มหาวิทยาลัย​มหาจุฬา​ลง​กร​ณ​์ราชวิทยาลัย
โดย​มี​นาย​ณ​รงค์​ มุกดา​แสงสว่าง​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​อนุบาล​วัดไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ กล่าวรายงาน​ ณ โรงเรียน​อนุบาล​วัดไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ อำเภ​อ​เมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี

 

 

    วันที่​ 6 กุมภาพันธ์​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ มอบหมายให้ ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ รอง ​ผอ.สพ​ป.กาญจนบุรี ​เขต​1​ ประชุมแต่งตั้ง​คณะกรรมการ​ดำเนิน​งาน​จัด​การแข่งขัน​กิจกรรม​ทักษะ​ภาษา​ไทย​ กิจกรรม​แนวปฏิบัติ​ที่ดีรายด้าน และ​กิจกรรม​ทักษะ​วิชาการ​ ในการประชุม​วิชาการการพัฒนา​เด็ก​และเยาวชนใน​ถิ่น​ทุรกันดาร​ ตามพระราชดำริ​ กรมสมเด็จ​พระกนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ สมเด็จ​พระ​เทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ ประจำ​ปี​การศึกษา​ 2562 ใน​วันที่​ 12 กุมภาพันธ์​ 2563 ณ โรงเรียน​บ้าน​องหลุ อำเภ​อ​ศรีสวัสดิ์​ จังหวัด​กาญจนบุรี​ เพื่อ​จัด​การเรียน​รู้​ พัฒนา​นักเรียน​ในโครงการ กพด.และ​คัดเลือก​ตัวแทนระดับเขต​พื้นที่​การศึกษา​ เข้า​ประกวด​แข่งขัน​ในระดับภูมิภาค​และ​ระดับ​ประเทศ​ต่อไป ณ ห้องประชุม​1 สพ​ป.กาญจนบุรี​ เขต​1​ อำ​เภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี

 

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)