รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ข้อมูล เว็บไซต์
    ตำบลปากแพรก
 71010031  

โรงเรียนบ้านวังสารภี

ข้อมูล  
 71010030  

โรงเรียนบ้านหัวนา

 
ข้อมูล  
    
ตำบลท่ามะขาม
 71010016  

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

ข้อมูล  
 71010014  

โรงเรียนบ้านหัวหิน

ข้อมูล  
 71010015  

โรงเรียนวัดบ้านยาง

 
 ข้อมูล  
    
ตำบลบ้านเหนือ
 71010029  

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

 
ข้อมูล  
    
ตำบลบ้านใต้
 71010028  

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 
ข้อมูล  
    
ตำบลแก่งเสี้ยน
 71010005  

โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น

ข้อมูล  
 71010006  

โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร

ข้อมูล  
 71010007  

โรงเรียนบ้านหนองสองตอน

 
ข้อมูล  
    
ตำบลหนองบัว
 71010052  

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม

ข้อมูล  
 71010055  

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ข้อมูล  
 71010056  

โรงเรียนบ้านพุเลียบ

ข้อมูล  
 71010054  

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี

ข้อมูล  
 71010053  

โรงเรียนบ้านพุประดู่

 
ข้อมูล  
    
ตำบลลาดหญ้า
 71010032  

โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"

ข้อมูล  
 71010033  

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"

ข้อมูล  
 71010038  

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์"

ข้อมูล  
 71010034  

โรงเรียนบ้านท่าหวี

ข้อมูล  
 71010035  

โรงเรียนบ้านจันอุย

ข้อมูล  
 71010037  

โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)

 
ข้อมูล  
ตำบลวังด้ง
 71010041  

โรงเรียนบ้านวังด้ง

ข้อมูล  
 71010040  

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว

ข้อมูล  
 71010043  

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

ข้อมูล  
 71010044  

โรงเรียนบ้านหนองหอย

ข้อมูล  
 71010039  

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน

ข้อมูล  
 71010045  

โรงเรียนวัดเขาน้อย

ข้อมูล  
 71010042  

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม

 
ข้อมูล  
ตำบลช่องสะเดา
 71010012  

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)

ข้อมูล  
 71010010  

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์)

ข้อมูล  
 71010011  

โรงเรียนบ้านทับศิลา

 
ข้อมูล  
    
ตำบลหนองหญ้า
 71010062  

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม

ข้อมูล  
 71010059

โรงเรียนบ้านเขาปูน

ข้อมูล  
 71010060

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู

ข้อมูล  
 71010058  

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช

ข้อมูล  
 71010061

โรงเรียนบ้านวังลาน

 
ข้อมูล  
    
ตำบลเกาะสำโรง
 71010002  

บ้านแก่งหลวง

ข้อมูล  
 71010001

บ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"

ข้อมูล  
 71010003

วัดถ้ำมังกรทอง

 
ข้อมูล  
    
ตำบลวังเย็น
 71010047  

บ้านดงยาง

ข้อมูล  
 71010046  

บ้านนากาญจน์

ข้อมูล  
 

บ้านวังเย็น

 ข้อมูล  
 71010049

บ้านหนองกลางพง

 ข้อมูล  
 71010048

บ้านวังตะเคียน

ข้อมูล  
 71010050

ลุ่มโป่งเสี้ยว

 
 ข้อมูล  
ตำบลบ้านเก่า
 71010025  

วัดบ้านเก่า

 ข้อมูล  
 71010018  

บ้านห้วยน้ำขาว

ข้อมูล  
 71010017  

พัฒน์พงศ์

ข้อมูล  
 71010022  

บ้านทุ่งศาลา

ข้อมูล  
 71010019  

หนองบ้านเก่าสามัคคี

ข้อมูล  
 71010020  

บ้านตะเคียนงาม

ข้อมูล  
 71010026

วัดพุน้อย

ข้อมูล  
 71010027

ตชด.บ้านประตูด่าน

 
ข้อมูล