ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

  

 

  

       วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นาย​สุชาติ​ อินทรศักดิ์​ รอง​ ผอ.สพป.​กาญจนบุรี​เขต​ 1 พร้อมด้วยนางสาวนวมลลิ์ วงษ์สนิท ผอ.กลุ่มอำนวยการ และตัวแทน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

  

  

     วันที่​ 19​ ตุลาคม​ 2563​ นาง​เ​สาว​ณี​ กิตติ​รักษ์​ว​รา​กร​ รอง​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ รักษา​ราชการ​แทน​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ ให้เกียรติ​เป็น​ประธาน​เปิด​การประชุม​สามัญ​เครือข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ชาววัง​ เพื่อ​ส่งเสริม​ความรู้​ ความเข้าใจ​ บทบาท​ และ​นโยบาย​ ความ​เคลื่อนไหว​ทางการศึกษา​แก่​ข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ให้​สามารถ​ปฏิบัติงาน​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพเพื่อ​อบรม​ให้​ความ​รู้​ความ​เข้า​อก​เข้าใจ​การ​ดำเนิน​งาน​ของ​เครือ​ข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ชาววัง​แก่​ข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษาเพื่อ​อบรม​ให้ความรู้​ใน​ด้านคุณธรรม​และ​การ​จัดการ​เรียน​การ​สอน​ในสถานศึกษาในการ​จัด​อบรม​ข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ของ​โรงเรียน​ในเครือ​ข่าย​ มีจำนวน​ 7 โรงเรียนโรงเรียน​วัด​หนอง​เสือ​ โรงเรียน​วัด​โพธิ์​ศรี​สุขา​ราม​ โรงเรียน​วัด​วัง​ศาลา​ โรงเรียน​บ้าน​หนอง​สะแก​ โรงเรียน​บ้าน​หนอง​ตา​บง​ โรงเรียน​บ้าน​มะกอก​หมู่​ และ​โรงเรียน​วัด​วัง​ขนาย​ทายิการาม โดย​มี​นายวิวรรธน์ วรรณ​ศิริ​ ผู้อ​ำ​น​วย​การ​โรงเรียน​บ้าน​หนอง​ตา​บง​ ประธาน​เครือข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ชาววัง​ กล่าว​รายงาน​วัตถุ​ประสงค์​ใน​การ​จัด​ประชุม​ในครั้งนี้​ ณ ห้องประชุม​โรงเรียน​วัด​วัง​ขนาย​ทายิการาม อำเภอ​ท่าม่วง​ จังหวัด​กาญจนบุรี

  

  

          วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายวนาฤทธิ์ ผ่องฤกษ์ ครูโรงเรียนบ้านวังปลาหมู และ นายณัฐพล บัวอุไร ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ให้การบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีนายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

  

 

  

    วันที่​ 18 ตุลาคม​ 2563 ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ รักษาราชการ​แทน​ผู้​อำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​1​ ตรวจ​เยี่ยม​ติดตา​มให้​กำลังใจ​ผู้บริหาร​สถานศึกษา​ครู​ โรงเรียน​บ้าน​บน​เขา​แก่ง​เรียง​ ที่ประสบภัย​พิบัติ​ธรรมชาติ​ โดย​มี​นายอภินันท์​ ลิ้ม​กุล​ ผู้อ​ำ​น​วย​การโรงเรียน​บ้าน​บน​เขา​แก่ง​เรียง​และคณะ​ครู​ให้การต้อนรับ และรายงานการปิดการเรียน​การ​สอน​ระหว่าง​วันที่ 19-21 ตุลาคม​ 2563 เป็น​เวลา 3 วัน​เพื่อ​ความปลอดภัย​แค่นักเรียน​ในการเดินทาง​ในมาเรียนต่อ

  

 

  

      วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมให้กำลังใจและให้คำแนะนำแก่คณะวิทยากรและคณะทำงานการอบรมวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการอบรมวิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 4 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)