รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ข้อมูล เว็บไซต์
    ตำบลด่านมะขามเตี้ย
 71010131 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย ข้อมูล  
 71010132 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) ข้อมูล  
 71010124 โรงเรียนบ้านเนินไพร  ข้อมูล  
 71010126 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ข้อมูล  
 71010127 โรงเรียนบ้านท่าแย้ ข้อมูล  
 71010125 โรงเรียนบ้านหนองหิน ข้อมูล  
 71010129 โรงเรียนบ้านท่าพุ ข้อมูล  
ตำบลหนองไผ่
 71010133 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ข้อมูล  
 71010134 โรงเรียนบ้านหนองปากดง ข้อมูล  
 71010135 โรงเรียนบ้านหินแด้น ข้อมูล  
ตำบลกลอนโด
 71010108 โรงเรียนบ้านกลอนโด ข้อมูล  
 71010111 โรงเรียนบ้านแหลมทอง ข้อมูล  
 71010112

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า

ข้อมูล  
 71010107

โรงเรียนวัดยางเกาะ

ข้อมูล  
 71010110

โรงเรียนวัดหนองบัว

ข้อมูล  
ตำบลจรเข้เผือก
 71010115 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ ข้อมูล  
 71010113 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก ข้อมูล  
 71010114 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง ข้อมูล  
 71010116 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน ข้อมูล  
 71010123 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ข้อมูล  
 71010121

โรงเรียนบ้านไทรทอง

ข้อมูล  
 71010122

โรงเรียนบ้านโป่งโก

ข้อมูล  
 71010120

โรงเรียนบ้านหนองโสน

ข้อมูล  
 71010117 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ข้อมูล  
 71010118 โรงเรียนบ้านหนองกวาง ข้อมูล  
 71010119

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

ข้อมูล