รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) ประจำปี 2552
 แสดงรายโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

แยกตามรายบุคคล

กาญจนานุเคราะห์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
เทพมงคลรังษี
เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
พังตรุราษฎร์รังสรรค์
วิสุทธรังษี
หนองขาวโกวิทพิทยาคม
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
 
ดรุณากาญจนบุรี
วัดสิริกาญจนาราม


ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241