รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) ประจำปี 2551
 แสดงแยกตามรายโรงเรียน แยกแต่ละอำเภอและสังกัด
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

อำเภอท่าม่วง

อำเภอด่านมะขามเตี้ย

อำเภอศรีสวัสดิ์

สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม

บ้านแก่งหลวง เขาดินวิทยาคาร บ้านไทรทอง บ้านเจ้าเณร กาญจนานุเคราะห์
บ้านช่องสะเดา ฯ บ้านหนองเป็ด บ้านหนองไผ่ บ้านดงเสลา เฉลิมพระเกียรติ ฯ
บ้านท่าทุ่ม บ้านหนองสองห้อง บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านต้นมะพร้าว ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
บ้านทุ่งนาคราช บ้านหนองสะแก วัดจรเข้เผือก บ้านทุ่งนา ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
บ้านพุเลียบ วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดยางเกาะ บ้านนาสวน เทพมงคลรังษี
บ้านวังลาน วัดขุนไทยธาราราม   บ้านน้ำพุ เทพศิรินทร์ลาดหญ้า ฯ
บ้านหนองสองตอน วัดชุกพี้   บ้านน้ำมุด พังตรุราษฎร์รังสรรค์
บ้านห้วยน้ำขาว วัดวังศาลา   บ้านบนเขาแก่งเรียง วิสุทธรังษี
วัดท่าน้ำตื้น วัดหนองตะโก   บ้านปากนาสวน ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
วัดศรีอุปลาราม วัดหนองพังตรุ   บ้านสามหลัง หนองขาวโกวิทพิทยาคม
อนุบาลวัดไชยชุมพล ฯ วัดหนองเสือ   อนุบาลศรีสวัสดิ์ หนองตากยาตั้งวิริยะ ฯ
โสตศึกษากาญจนบุรี        
       

สังกัดเอกชน

        ดรุณากาญจนบุรี
        วีรศิลป์
         


ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241