รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) ประจำปี 2556
 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ รายโรงเรียน แยกแต่ละอำเภอและสังกัด
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

อำเภอท่าม่วง

อำเภอด่านมะขามเตี้ย

อำเภอศรีสวัสดิ์

บ้านแก่งหลวง เขาดินวิทยาคาร บ้านไทรทอง บ้านเจ้าเณร
บ้านช่องสะเดา ฯ บ้านหนองเป็ด บ้านหนองไผ่ บ้านดงเสลา
บ้านท่าทุ่ม บ้านหนองสองห้อง บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านต้นมะพร้าว
บ้านทุ่งนาคราช บ้านหนองสะแก วัดจรเข้เผือก บ้านทุ่งนา
บ้านพุเลียบ วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดยางเกาะ บ้านนาสวน
บ้านวังลาน วัดขุนไทยธาราราม   บ้านน้ำพุ
บ้านหนองสองตอน วัดชุกพี้   บ้านน้ำมุด
บ้านห้วยน้ำขาว วัดวังศาลา   บ้านบนเขาแก่งเรียง
วัดท่าน้ำตื้น วัดหนองตะโก   บ้านปากนาสวน
วัดศรีอุปลาราม วัดหนองพังตรุ   บ้านสามหลัง
อนุบาลวัดไชยชุมพล ฯ วัดหนองเสือ   อนุบาลศรีสวัสดิ์
       
     

สังกัดเอกชน

      ดรุณากาญจนบุรี
      วีรศิลป์
       


ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241