สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมกับ สพม.๘ (กาญจนบุรี) จัดงานวันครู พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี โดยมี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222