นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานวันครู ของอำเภอท่าม่วงพร้อมทั้งจุดเทียนบูชาระลึกถึงพระคุณครู ณ เขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อเวลา ๒๐.๑๕. น.

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222