นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ของจังหวัดกาญจนบุรี ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222