นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวขอบคุณในงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พล.ต.ต.กมลสันตต์ กลั่นบุศย์ ผบก.ภจว.กาญจนบุรี เป็นประธานการจัดงาน

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222