10 มกราคม 2557 นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสันทนาการและเกมส์ ในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ณ ห้องประฃุม 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222