นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมงานพุเลียบสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่า วันปีใหม่ วันเด็ก โดยมีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ โรงเรียนบ้านพุเลียบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222