นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีรอบกองไฟโครงการวันเด็กสัญจร จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222