นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว โรงเรียนบ้านน้ำมุด และเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอศรีสวัสดิ์ และร่วมสังสรรค์งานเลี้ยงปีใหม่ ณ แพริมน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2557

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222