นางสาวยองใย อินทร์กุล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ อำเภอศรีสวัสดิ์ เข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตร์ บุรฉัตร" รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2556 จาก นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222