วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2556 นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านท่าแย้ อำเภอด่านมะขามเตี้ย ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประจำปี 2556 เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222