นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รอง ผวจ.กาญจนบุรี  นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมด้วย

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222