นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1ร่วมประชุมสัมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจภาคตะวันตก เพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย เมื่อวันที่ 28 ก.พ.57 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเฟลิกซ์ กาญจนบุรี

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222