ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา...
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.49 ที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลกับหน่วยงานและบุคลากรใน และเพื่อสืบสานประเพณีทางศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
โดยมี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญด้วย
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241