วปอ.มอบห้องสมุด....
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่โรงเรียนบ้านหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เจต 1
ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบห้องสมุดของโรงเรียนบ้านหนองหอยและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด จาก คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) โดยมี พลโทธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานมอบ และ นายอุทัย สวัสดิ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย ข้าราชการครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241