เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวถนอมศรี อัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมตรวจเยี่ยม ติดตามการอ่านออกเขียนได้ ผลคือนักเรียนอ่านหนังสือออก และให้กำลังใจ ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านองหลุ พร้อมทั้งติดตามการได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านองหลุ และ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้มอบขนมให้กับ นายประวิทย์ เถลิงกิจ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองหลุ .....โรงเรียนบ้านองหลุเป็นโรงเรียนที่ไกลที่สุด การเดินทางลำบาก กันดาร เดินทางโดยเรือรับจ้าง ต่อด้วยรถอีแต๊ก (ภาษาพื้นถิ่น) ไม่มีไฟฟ้า ต้องใช้โซล่าเซล และนอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงเสลา โรงเรียนบ้านปากนาสวน โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ และโรงเรียนบ้านเจ้าเณร ในคราวเดียวกันด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241