สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จัดโครงการฝึกอบรมจัดทำดอกไม้จันทน์ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยกำหนดตามจำนวนประชากร 1 คน/1 ดอก โดยมีนายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม และร่วมอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วย มี ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน อีกทั้งร่วมอบรมพร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายในพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมจากสำนักพระราชวังมาเป็นวิทยากร และมีคุณครูเข้ารับการอบรมด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241