เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปากดง...
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนบ้านหนองปากดง อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางอรวรรณ สายจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรของโรงเรียนบ้านหนองปากดง พร้อมทั้งกล่าวทักทายนักเรียนที่เข้าค่ายคุณธรรมที่โรงเรียน และกล่าวชื่นชมและขอบคุณคุณครูปราณี ธุระพันธ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ยังมาช่วยสอนนักเรียนโดยไม่รับค่าตอบแทนใด โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241