เยี่ยมโรงเรียนบ้านหินแด้น....
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนบ้านหินแด้น อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางอรวรรณ สายจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าตรวจติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรของโรงเรียนบ้านหินแด้น พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมที่นักเรียนอ่านหนังสือได้ มีความกล้าแสดงออก โดยมี นายทวี ชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241