เขต 1 และ ศธ.จ. ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านยาเสพติด.....
เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง โดยร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวประกาศปฏิญญาเขตสุจริต และให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241