เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรม ค่ายคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม “คุณธรรมนำชีวิต วิถีเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด” ณ สำนักงานปฏิบัติธรรม วัดถ้ำเขาปูน ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 428 คน จากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกาะสำโรง และ ผอ.สมเดช ช้างงา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลาน/ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกาะสำโรง เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241