เปิด Boot Camp ระดับภูมิภาค
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 8
โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิด โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้เกียรติร่วมเป็นเกียรติในงาน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241