กาญจน์ 1 เฟ้นหาตัวแทนร่วมแข่งทักษะภาษาไทยระดับประเทศ...
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่สนามโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
6 รายการ ได้แก่ เขียนเรียงความ แต่งกลอนสี่ กลอนสุภาพ อ่านเอาเรื่อง คัดลายมือ และเขียนตามคำบอก จำนวนนักเรียนร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 200 คน มีนายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความอนุเคราะห์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241