นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 และคณะกรรมการประเมินโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน  เข้าประเมินโครงการของโรงเรียนวัดบ้านสระ อ.สามชุก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222