นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม Morning Brief ของสำนักงานฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติการ พร้อมทั้งข้อราชการที่ผ่านมา โดยมี รองผู้อำนวยการเขตฯ และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222