นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาการวัดผลประเมินผลระดับประถมศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพเขาน้อย ณ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 ก.พ 57 เวลา 09.15 น.

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222