นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 147 คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222