นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมงานฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษของพระครูกาญจนสิรินธร เจ้าอาวาสวัดรางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 ก.พ 57 เวลา 10.00 น. โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี นอกจากนั้นได้มีโอกาสถวายภัตตาหารเพลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ นับเป็นสิริมงคลยิ่ง

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222