นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่เสงี่ยม แผ้วพลายงามคุณแม่นายวิศักดิ์ แผ้วพรายงาม อดีตผอ.รร.บ้านจันอุย และน.ส.ศิริศรี แผ้วพรายงาม ครูโรงเรียนบ้านหนองสามพราน สังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 15 ก.พ 57 เวลา 16.00 น.

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222