เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นายชนินทร์ แสงแก้ว  ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 และคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอศรีสวัสดิ์ เข้าร่วมพิธีรับมอบอาคารเอนกประสงค์ จากบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ซึ่งได้บริจาคเงินในการสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านองหลุ อำเภอศรีสวัสดิ์ สำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชนต่อไป

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222