นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปีสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอด่านมะขามเตี้ย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.45 น. ณ โรงเรียนวัดยางเกาะ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โดยมี นายชนินทร์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมงานด้วย ทั้งนี้ ทางสมาคมครู ผู้บริหารฯ ได้มอบเค๊กวันเกิดให้กับผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ ของอำเภอด่านมะขามเตี้ยด้วย

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222