นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดกรอบอัตรากำลังของบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) ณ ห้องประชุม 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ในวันที่ 12 และ 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2557

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222