เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ในอำเภอท่าม่วง จำนวน 5 โรงเรียนคือ
   1. วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
, 2.วัดศรีสุวรรณาราม, 3.บ้านห้วยนาคราช, 4.บ้านรางจิก, 5.บ้านห้วยตลุง

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222